Privatkund

Teckna Fennia-Livskydd

TILLÄGGSKYDD
Allvarlig sjukdom
Bestående arbetsoförmåga
Ersättningsbelopp från livförsäkring
Ersättningsbelopp från livförsäkring, , 100000€